• Įvedimas į LinkedIn tinklą organizacijai: statistika, vartojimas, galimybės

  • Asmeninės komunikacijos naudos, sėkmės istorijos iš šalies ir industrijos

  • Kodėl darbdavio įvaizdis yra svarbus ir kodėl organizacija prašo aktyviai naudoti savo asmeninį profilį, reprezentuojant?

  • Darbuotojų ambasadorystės programos galimybių pristatymas.

Dalyviai išmoks

Ko tikėtis iš mokymų?

Mažesnė rizika
socialiniuose tinkluose

Aiškesnės įmonės vertybės darbuotojams

Inspiracija komunikuoti teisingai